Projekt Eksploracja Sieci Społecznych On-line


O projekcie

Zespół badawczy złożony z pracowników Harvard Business School oraz Szkoły Głównej Handlowej współpracuje w ramach projektu naukowego, którego celem jest analiza zachowań użytkowników sieci społecznych na przykładzie serwisu Facebook. W ramach prowadzonych prac badawczych będą budowane  modele analityczne zachowań w sieciach społecznych on-line umożliwiające tworzenia nowatorskich modeli biznesowych. Projekt jest finansowany jako grant badawczy "Marketing internetowy z wykorzystaniem eksploracji internetowych sieci społecznych" przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2011/01/B/HS4/06630) i został zakonczony w w dniu 07/06/2014. Publikacje opracowane w ramach projektu sa dostepne w serwisie bepress.

 

Udział w badaniu

Do badania zaproszeni są studenci Szkoły Głównej Handlowej, studenci innych uczelni i wszyscy zainteresowani . Aby wziąć udział w badaniu należy posiadać konto w serwisie Facebook oraz zarejestrować się jak użytkownik aplikacji badawczej ESSO poprzez kliknięcie na link:

 

http://apps.facebook.com/Projekt_ESSO/

 

Polityka prywatności

Zwracamy szczególną uwagę na prywatność uczestników badania, co szczegółowo opisaliśmy w regulaminie zawierającym politykę prywatności. Zebrany materiał badawczy będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby badań, których wyniki będziemy prezentować w publikacjach naukowych w postaci uogólnionych analiz statystycznych. Biorących udział w badaniu studenci Szkoły Głównej Handlowej zostaną zaproszeni na workshop "Social Media and Digital Marketing” i otrzymają specjalne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

 

Grant  badawczy jest realizowany przez:

Prof. Mikolaj Jan Piskorski
Strategy Unit, Harvard Business School, Cambridge (MA)

Prof. Małgorzata Rószkiewicz
Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Dr Tomasz Grzyb
Katedra Psychologii Społecznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław

Dr Jerzy Surma
Katedra Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Dr Jacek Wójcik
Katedra Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

 

Zespół projektowo-techniczy:

Imie i Nazwisko

Rola w projekcie

Dawid Pacha

Projektant modeli marketingowych

Mateusz Chrzęst

Projektant systemu ESSO i główny programista

Krzysztof Hołowacz

Analiza i eksploracja danych

Jakub Tomiczek

Programista

Jerzy Sekuła

Doradca ds. Systemów Baz Danych

Wojciech Jędras

SQL, Analiza danych

Bartosz Orłowski

Analiza i eksploracja danych

 


Ostatnia modyfikacja w dniu 07/06/2014